Bezpečnost potravin

Peptidázy z naklíčeného obilí jako pomoc při celiakii

Vydáno: 13. 6. 2008
Autor:

Enzymy izolované z klíčků žita se osvědčily pro štěpení peptidů vyvolávajících imunitní reakci.

Celiakie je nesnášenlivost peptidů obsahujících glutaminy a prolaminy, které jsou běžně trávicími enzymy štěpeny nedostatečně a u postižených vyvolávají imunitní reakci. Za účelem pomoci celiakům byly v německém Výzkumném ústavu chemie potravin (Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, Garching) ke štěpení těchto peptidů zkoušeny enzymy získané z  klíčků žita. Byla izolována vysokoaktivní peptidázová frakce, jejíž účinnost byla zjišťována pomocí metod HPLC a hmotové spektrometrie. Prokázalo se, že peptidy jsou rychle štěpeny na malé neškodné části.
Peptidázy z naklíčeného žita (jednodenní až týdenní) mají proti mikrobiálním peptidázám četné výhody. Obsahují kombinaci exo- a endopeptidáz specificky uplatnitelných pro širokou škálu substrátů. Štěpí intaktní bílkoviny a peptidy a specificky štěpí aminokyselinové sekvence obsahující prolin. Vzhledem k vysoké aktivitě v širokém rozsahu teplot a hodnot pH mohou mít široké spektrum použití.
Peptidázy lze získávat ze zdravé přírodní suroviny obvyklým průmyslovým postupem -sladováním. Lze je koncentrovat jednoduchým postupem srážení, takže není nutné zvláštní čištění. Na rozdíl od mikrobiálních peptidáz není nutné používat genové techniky k přípravě rekombinantních enzymů.