Bezpečnost potravin

Peníze z Fondu solidarity

Vydáno: 24. 10. 2002
Autor:

EP, návrh vzniku fondu, čerpání peněz, pomoc zemím, velké přírodní katastrofy, lokální katastrofy

První peníze z Fondu solidarity by mohly dostat země postižené letošními povodněmi do Vánoc. Evropský parlament, komise a Rada ministrů se definitivně shodly na návrhu týkajícím se vzniku fondu. Čerpat z něj budou moci země zasažené „velkou přírodní katastrofou“, přesáhnou-li způsobené škody tři miliardy eur – tedy asi 90 miliard korun – nebo 0,6 procenta HDP.
Návrh musí ještě formálně schválit plénum EP.
Poskytnuté peníze z fondu bude muset žadatelský stát, kterým může být i kandidátská země, vyčerpat do roka od vyplacení. O konkrétních částkách pro SRN, Rakousko a Českou republiku se dosud nejedná. Návrhy, kolik by měly jednotlivé letos zaplavené země z fondu dostat, bude muset předložit Evropská komise. Jakmile bude fond fungovat, mohou země, jež splňují podmínky, zaslat žádosti o poskytnutí plnění. Česko podmínky pro čerpání z fondu splňuje, škody způsobené letošními povodněmi zřejmě překročí 100 miliard korun.
EU umožní i čerpání při lokálních katastrofách, postihnou-li většinu obyvatelstva v oblasti. Fond na takové katastrofy ale poskytne nanejvýš 7,5 procenta ze svého rozpočtu. Pro letošek by to tedy činilo 75 miliónů eur, neboť fond bude disponovat částkou jedna miliarda eur. Pomoc by měl fond poskytovat nejen při živelných pohromách, ale i při některých formách havárií.

www.ekolist.cz