Bezpečnost potravin

PEN: Pathogenic E. coli Network

Vydáno: 2. 6. 2009
Autor:

Aktivity (diskuse, konference, publikace) sítě 35 mezinárodních výzkumných skupin zabývajících se patogenní E. coli.

Za účelem snížení nákladů souvisejících s onemocněním způsobeným E. coli, byla vytvořena síť 35 mezinárodních výzkumných skupin (The Pathogenic Escherichia coli Network, PEN). Experti z těchto partnerských institucí společně s dalšími mezinárodními experty se v rámci projektu PEN scházejí na mezinárodních konferencích, přičemž každá konference je věnována jiné problematice související s patogenní E. coli.
O problematice patogenní E. coli lze diskutovat v rámci tzv. PEN fora (viz PEN Forum).
 
V irském Dublinu se uskuteční v září 2009 dvě na sebe navazující mezinárodní konference:
16.9.2009: Food processing stresses & associated genomics of Gram-negative food-borne bacteria
17.–18.9.2009: Control and Management of Pathogenic E. coli

PEN umožňuje přístup k těmto publikacím (ve formátu pdf):

 
Epidemiology anf Transmission of Pathogenic E. coli (příručka)
Ecology of Pathogenic E. coli (Sborník z konference, Oslo: 5.–6.3.2009)
Epidemiology and Transmission of VTEC and other Pathogenic E. coli (Sborník z konference, Stockholm, 25.–26.9.2008)

Pathogenicity, Virulence and Emerging Pathogenic E. coli (příručka)
Methods for Detection and Molecular Characterisation of Pathogenic E. coli (příručka)

Další informace o projektu jsou k dispozici na adrese: www.pen-project.eu.