Bezpečnost potravin

Pasivní kuřáci mají nižší hladinu folátů

Vydáno: 9. 7. 2003
Autor:

Cigaretový kouř působí u kuřáků, aktivních i pasivních, snižování hladiny krevních folátů, jejichž nedostatek se může projevit zvýšeným rizikem některých typů rakoviny a defektů páteře u novorozenců.

Expozice cigaretového kouře může způsobovat snížení hladiny krevního folátu, vitaminu ze skupiny B, o kterém je známo, že snižuje riziko vzniku některých typů rakoviny a působí preventivně na vývoj defektů páteře u novorozenců. Z  výzkumu prováděného v americkém Centru pro kontrolu a prevenci chorob je zřejmé, že v porovnání s nekuřáky mají sníženou hladinu krevního folátu jak kuřáci aktivní, tak i pasivní, tj. ti, kteří jsou vystaveni intenzivnímu působení cigaretového kouře. Do výzkumu bylo zahrnuto asi 15 500 dospělých, u kterých byla zjišťována přítomnost kotininu (metabolický produkt nikotinu) a folátu v červených krvinkách a v krevním séru. Mimoto byly sledovány jejich stravovací a kuřácké návyky. Celkově bylo konstatováno, že hladina folátů v červených krvinkách u kuřáků je o 20 % nižší než u skupiny nekuřáků. Pasivní kuřáci vystavení intenzivnímu působení cigaretového kouře měli rovněž sníženou hladinu folátu, ale ztráta folátu u nich byla pouze 60 %  z  množství, o které se snížila hladina u aktivních kuřáků. Tato zjištění by mohla napomoci vysvětlení zvýšeného rizika některých onemocnění u kuřáků. Jsou rovněž biologickou podporou nedávného výzkumu, který spojuje vystavení organismu tabákovému kouři se srdečními chorobami a rakovinou prsu, a opodstatňují další výzkum úlohy tabákového kouře při jiných onemocněních spojovaných s nedostatkem folátu.
Nicotine & Tobacco Research, 5, 2003, č. 3, s. 357–362