Bezpečnost potravin

Parazitičtí prvoci způsobující nemoci z potravin

Vydáno: 25. 11. 2005
Autor:

Přehledová práce vypracovaná ILSI Europe, která se zaměřuje na nově se objevující patogeny způsobující nemoci z potravin: kryptosporidiózu, giardiázu, cyklosporiázu, popř. toxoplazmózu.

Pracovní skupina pro nově se objevující patogeny (Emerging Pathogen Task Force) evropské části Mezinárodního institutu pro vědy o životě (ILSI Europe) podpořila vypracování zprávy na téma “Foodborne Protozoan Parasites” (Parazitičtí prvoci (protozoa) způsobující nemoci z potravin). Uvedená zpráva, která byla otištěna v časopise International Journal of Food Microbiology 103, 2005, č. 2, s. 207–227 (viz příloha) se zabývá především těmito hlavními parazitickými prvoky: Cryptosporidium, Giardia, Cyclospora a stručně Toxoplasma.

Cryptosporidium, Giardia a Cyclospora mohou způsobovat onemocnění z vody a potravin. Toxoplasma gondii může představovat za určitých podmínek riziko, avšak lidé nejsou jejími hlavními hostiteli.

Cryptosporidium a Giardia jsou v prostředí značně rozšířeny, především ve vodném prostředí a k hlavnímu výskytu kryptosporidiózy (cryptosporidiosis) a giardiázy (giardiasis) dochází z kontaminované pitné vody. Velký výskyt cyklosporiázy (cyclosporiasis) z vody nebyl zaznamenán.

Problémy spojené s výskytem Cryptosporidium, Giardia a Cyclospora se dávají do souvislosti s konzumací čerstvých, tepelně neopracovaných potravin, např. ve stravovacích službách (cateringu). Žádný z těchto tří organismů nezpůsobuje problémy, pokud se potraviny tepelně upravují a pokud je pitná voda příslušným způsobem upravena. Všechny tři organismy jsou citlivé ke standardním technikám pasterace.

Ačkoliv člověk není primárním hostitelem pro T. gondii, existuje možnost vzniku toxoplazmózy (toxoplasmosis) z vody i potravin. Parazitický prvok se v potravinách nemnoží, ale dokáže v chladném, vlhkém prostředí přežít v nebo na potravinách, které obsahují hodně vody.

Kontrola (regulace) parazitů-prvoků je obtížná. Jsou uvedeny postupy, které je třeba dodržovat.

 

Příloha : Foodborne Protozoan Parasites [pdf ; 284433 bytů]