Bezpečnost potravin

Parazitická onemocnění z potravin

Vydáno: 27. 5. 2005
Autor:

Čína uvádí zvýšení počtu onemocnění z potravin způsobených parazity. Příčina: konzumace syrových ryb.

Podle tiskových zpráv uveřejněných oficiálními zdravotními orgány v Číně došlo v zemi za posledních deset let k velkému zvýšení výskytu některých parazitických onemocnění z potravin. Výskyt jaterní motolice, která představuje v Číně nejvýznamnějšího parazita z potravin, se zvýšil o 75 %.

Má se zato, že nárůst infekcí způsobených motolicí jaterní je způsoben zvýšením konzumace syrových ryb, především v pobřežních oblastech Číny. V Číně odhadují, že více než 12 milionů osob bylo infikováno tímto parazitem prostřednictvím potravin. Infekce se projevila poruchou činnosti jater, jaterní distomatózou.

Příloha : Životní cykly parazitů (viz strana 9: čínská jaterní distomatóza)

 

U některých jiných forem parazitických onemocnění u lidí však došlo k poklesu výskytu, uvádějí zprávy. Připisuje se to účinku řady kampaní, v důsledku kterých došlo ke zlepšení hygieny na venkově. Snížil se výskyt infekcí způsobených těmito parazity: měchovec, hlístice, tenkohlavec bičíkový.

 

China Daily