Bezpečnost potravin

Panoráma potravinářského průmyslu 2007

Vydáno: 22. 10. 2008
Autor: bodokova1

Studie ÚZEI.

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2007" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Publikace je dalším pokračováním pravidelně publikovaných situačních zpráv o vývoji odvětví "Výroba potravinářských výrobků a nápojů" (OKEČ 15).
Cílem publikace bylo zachytit střednědobé i krátkodobé produkční a ekonomické trendy a pozici odvětví a jeho výrobních oborů. Uváděné produkční charakteristiky zahrnují výsledky ekonomické činnosti podnikatelských subjektů, zařazených Českým statistickým úřadem do výše uvedeného odvětví. Publikace slouží k informování odborné i širší veřejnosti a je dostupná i v tištěné formě s přílohou CD na MZe v odboru potravinářské výroby a v ÚZEI.
Autoři studie: Josef Mezera, Václav Pokorný, Marie Putičová, Lenka Mejstříková

Zdroj: ÚZEI, 22. 10. 2008