Bezpečnost potravin

Označování lékořice na potravinách a nápojích

Vydáno: 18. 6. 2005
Autor:

Glycyrrhizová kyselina obsažená v lékořici může zvyšovat krevní tlak, a proto bude v EU (a v ČR) od 20. 5. 2006 povinné uvádění informace o její přítomnosti v cukrovinkách a nápojích i varování.

Směrnice ES 2004/77 stanovuje pro členské státy povinnost zapracovat do 20. 5. 2005 do národní legislativy požadavky ohledně uvádění na obalu informace o přítomnosti kyseliny glycyrrhizové (někdy překládáno jako glycyrrhizinová nebo glycyrrhetinová) nebo její amonné soli tak, aby začaly platit nejpozději od 20. 5. 2006. Směrnice 2004/77 o tyto požadavky doplňuje směrnici 94/54, resp. její přílohu, která obsahuje „Seznam potravin, jejichž označení musí obsahovat jeden nebo více dalších údajů“ (požadavky se týkají balicích plynů). Dalším doplňkem směrnice 94/54 byla směrnice 96/21a týkala se cukrovinek.

 

V ČR se souladu se směrnicí 2004/77 dosáhlo při vydání novelizované vyhlášky o označování 113/2005. Do § 11 (Údaje o látkách určených k aromatizaci ) byly na rozdíl od vyhlášky 324/1997 doplněny odst. 3 až 5 o povinném označování u výrobků obsahujících glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl nebo lékořici. Jejich účinnost je v souladu se směrnící ES odložena do 19. 5. 2006.

 

V Německu byla vydána změna nařízení o označování potravin (č. 72/05), stanovující povinnosti týkající se přítomnosti kyseliny glycyrrhizové a její amonné soli.

 

Podle toho se u cukrovinek obsahujících kyselinu glycyrrhizovou nebo její sůl nebo lékořici lysou (Glycyrrhiza glabra) v množství od 100 mg/kg a u nápojů obsahujících nejméně 10 mg/l musí tato skutečnost, vzhledem k riziku pro osoby trpící vysokým tlakem, na obalu uvést např. jako „obsahuje lékořici“, pokud to již není obsaženo v seznamu složek. Ještě přísnější jsou požadavky na cukrovinky obsahující tuto složku v množství nejméně 4 g/kg. V tom případě je třeba uvést: „Obsahuje lékořici, – Osoby trpící vysokým tlakem by se měly vyvarovat nadměrné spotřeby“. Toto varování musí být uvedeno i na nápojích, a sice od 300 mg/l, pokud obsahují více než 1,2 % alkoholu a od 50 mg/l, pokud obsahují méně než 50 mg/l.

 

Food Design. 2005. č. 2, s. 11

 

Další informace:

Lékořice vyvolává občas vysoký tlak