Bezpečnost potravin

Označování GMO při exportu

Vydáno: 20. 11. 2002
Autor:

Návrh nařízení EU ohledně vývozu GMO jen za předpokladu informovanosti a souhlasu cílové  země.

Ministři životního prostředí zemí EU podpořili v polovině října 2002 návrh ustanovení týkající se exportu GMO. Podle něho smějí být do třetích zemí vyvezeny GMO, které mají být uvolněny do prostředí, jen v případě, že země dovozu je o tom předem informována a dá souhlas. Kromě toho musí být takové GMO, které jsou bezprostředně uváděny na trh jako potraviny nebo krmiva, přípustné v zemích EU. Hlavním sporným bodem na tomto jednání ministrů byla otázka, jak označovat směsi GMO. Komise, Velká Británie a Nizozemí zastávaly názor, že by mělo být pouze poukázáno na přítomnost více než jednoho GMO, zatímco většina byla pro uvedení vyčerpávajícího seznamu. Nakonec se dohodli, že zatím tuto záležitost z připravovaného nařízení vyjmou a budou o ní jednat v rámci předpisu týkajícího se označování a zpětného vyhledávání GMO. Návrh Komise byl nyní předán zpět Parlamentu do druhého čtení.
Novelizace stanoviska EU v záležitosti ohlašování a souhlasu s dovozem GMO je nutná aby bylo možno prosadit Cartagenský protokol z ledna 2000 o biologické bezpečnosti.
Lebensm. Ztg., 2002. č. 43, s. 32