Bezpečnost potravin

Označování balených přírodních minerálních vod

Vydáno: 14. 5. 2005
Autor:

Jsou uvedeny legislativní předpisy týkající se označování balených přírodních minerálních vod a kritéria pro uváděné některých údajů na etiketě. Testování minerálních vod Státním zdravotním ústavem.

Požadavky na označování balených přírodních minerálních vod jsou zakotveny v těchto legislativních předpisech:

– zákon o potravinách (č. 110/1997 Sb., v platném znění),

– vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy (č. 275/2004 Sb.),

– částečně vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdrojích a lázních (č. 423/2001 Sb., Příloha č. 1).

 

Informace o tom, co etikety balených přírodních minerálních vod

* musí vždy obsahovat,

* musí obsahovat v určitých případech,

* nesmí obsahovat,

* mohou obsahovat za určitých podmínek,

 

jsou podrobně uvedeny v časopise d-TEST (2005, č. 4, s. 11–13).

 

K povinných údajům patří:

* název druhu balené vody (přírodní minerální voda), resp. označení druhu balené přírodní minerální vody z hlediska obsahu oxidu uhličitého,

* hodnocení podle celkové mineralizace (označení druhu s hodnocením musí být uvedeno společně),

* údaj o výrobci (obchodní jméno a sídlo výrobce nebo dovozce),

* lokalita (obec nebo místo, kde se zdroj využívá) a název zdroje,

* upozornění na způsob skladování,

* údaj o analytickém složení (charakteristické složky balené přírodní minerální vody, obsah oxidu uhličitého),

* datum minimální trvanlivosti.

 

Další údaje se vyžadují, pokud:

* je voda distribuována v obalech větší než 5 l,

* se voda upravuje,

* je obsah fluoridů vyšší než 1,5 mg/l (voda není vhodná pro pravidelnou konzumaci kojenci a dětmi do 7 let věku),

* jde o kojeneckou vodu.

 

K zakázaným údajům patří:

* jakékoliv naznačování vlastností, které voda nemá (např. z hlediska jejího původu, využití pro přípravu kojenecké stravy),

* uvádění vlastností týkajících se prevence, ošetřování nebo léčby lidských nemocí.

 

Při splnění určitých kritérií mohou vody obsahovat další údaje, které jsou uvedeny v tabulce.

 

Údaj

Kritérium

Nízký obsah minerálních látek

Obsah rozpuštěných pevných látek je nižší než 500 mg/l

Velmi nízký obsah minerálních látek

Obsah rozpuštěných pevných látek je nižší než 50 mg/l

Bohatá na minerální soli

Obsah rozpuštěných pevných látek je vyšší než 1500 mg/l

Obsahuje hydrogenuhličitan

Obsah hydrogenuhličitanu je vyšší než 600 mg/l

Obsahuje sírany

Obsah síranů je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje chloridy

Obsah chloridů je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje vápník

Obsah vápníku je vyšší než 150 mg/l

Obsahuje hořčík

Obsah hořčíku je vyšší než 50 mg/l

Obsahuje fluoridy

Obsah fluoridů je vyšší než 1 mg/l

Obsahuje železo

Obsah dvojmocného železa je vyšší než 1 mg/l

Kyselka

Přírodní minerální voda přirozeně sycená s obsahem volného oxidu uhličitého vyšším než 250 mg/l

Obsahuje sodík

Obsah sodíku je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje jod

Obsah jodu je vyšší než 0,01 mg/l

Vhodná pro přípravu kojenecké stravy

Splnění ust.§ 8, odst.10 vyhlášky č. 275/2004

Vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku

Obsah sodíku je nižší než 20 mg/l

Může působit mírně projímavě

*)

Může působit močopudně

*)

Podporuje trávení

*)

Může podporovat jaterní a žlučové funkce

*)

Perlivá

Přírodní minerální voda uvolňující za normální teploty a tlaku spontánně a zřetelným způsobem oxid uhličitý

Neperlivá

Přírodní minerální voda neuvolňující za normální teploty a tlaku spontánně a zřetelným způsobem oxid uhličitý

*) údaje mohou být uvedeny pouze na základě výsledků farmakologických, fyziologických a klinických zkoušek

 

Kvalitu balených přírodních minerálních vod na trhu v ČR, a to z hlediska mikrobiologické čistoty, chemického složení a senzorických vlastností testovaly pro časopis d-TEST  Laboratoře hygieny vody Centra hygieny životního prostředí, Státního zdravotního ústavu v Praze. Výsledky hodnocení jsou uveřejněny v dubnovém vydání zmíněného časopisu.

 

d-TEST, 2005, č. 4, s. 4–11 (Časopis je ve fondu knihovny ÚZPI)