Bezpečnost potravin

Označení ekologických výrobků v EU

Vydáno: 28. 10. 2004
Autor:

Evropský květinový týden začíná. Potvrzuje, že výrobek vyhovuje přísným ekologickým kritériím a zároveň náročným normám na výkonnost.

Brusel 18. října 2004 – 18. říjen byl prvním dnem Evropského květnového týdne, který v devíti evropských zemích propagoval unijní označení ekologických výrobků, tzv. ekonálepku. Konala se celá řada nejrůznějších marketingových aktivit zaměřených na spotřebitele i akce pro děti, všechny s cílem zviditelnit Květinu a informovat veřejnost jak hledat výrobky a služby, jimž bylo uděleno prestižní evropské označení ekologického výrobku, resp. služby. Květina jako symbol byla poprvé uvedena v roce 1992. Potvrzuje, že výrobek vyhovuje přísným ekologickým kritériím a zároveň náročným normám na výkonnost. Kampaň Květinový týden je akce kooperativní – angažují se v ní maloobchodníci a výrobci, spotřebitelé a ekologické iniciativy a také státní orgány. Mezi aktivity zařazené do kampaně patří soutěže ve školách, reklamní kampaně v obchodech i módní přehlídky. Podrobnosti o Květině a informace o kontaktních místech v členských státech najdete na http://europa.eu.int/ecolabel.
[Podkladový text IP/04/1242]: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1242&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en .

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .
ZEK, Týden, 27. 10. 2004