Bezpečnost potravin

Ozařování potravin

Vydáno: 14. 1. 2006
Autor:

Přehledová práce zaměřující se na jednotlivé problematiky související s ozařováním potravin v praxi: legislativa, sortiment schválených výrobků pro ozařování, metody prokazování a bezpečnost ozářených potravin, výhody a nevýhody této metody, značení potravin ošetřených ionizujícím zářením a stahování nevyhovujících výrobků z trhu, přijatelnost ozařovaných potravin pro spotřebitele aj.

Postoje odborné i laické veřejnosti v Evropě i mimo ni se k ozářeným potravinám značně liší. To brání rozšíření této metody a následně i mezinárodnímu obchodu s ozářenými potravinami. Česká republika se řadí mezi státy s nejširším sortimentem produktů, které lze ošetřovat ionizujícím zářením. Uvedený přehled poskytuje souhrnnou informaci o problematice ozařování potravin.

 

Příloha : Ozařování potravin [pdf ; 706824 bytů]