Bezpečnost potravin

Ozařování ovoce a zeleniny

Vydáno: 16. 12. 2009
Autor:

Výhody aplikace ozařování . Přehledová práce.

Ačkoliv se ozařování jeví jako jedna z nejvíce slibných nových technologií usmrcování mikroorganismů, k jeho širokému využití v praxi nedochází. Zejména v EU spotřebitelé vnímají ozařování potravin negativně a vystupují proti němu. V USA, kde vláda i spotřebitelé jsou mnohem pozitivněji nakloněni ozařování, našla tato technika řadu aplikací u potravin živočišného i rostlinného původu. Mezi výhody ozařování obecně patří:
– prodloužení údržnosti,
– žádná změna fyzikálních a organoleptických vlastností,
– nižší náklady (téměř o 50 % ve srovnání s jinými široce používanými konvenčními metodami).
Legislativa EU vyžaduje, aby byly ozářené potraviny odpovídajícím způsobem značeny. Existuje řada metod, které lze využít k detekci ozářených potravin.
 
V časopise Critical Reviews in Food Science and Nutrition (viz zdroj) byl uveřejněn článek “Použití ozařování u zeleniny a ovoce: přehled”. Autoři v něm uvádějí, že prostřednictvím ozáření lze prodloužit údržnost ovoce a zeleniny 3–5krát. Aby se nemuselo používat vysokých dávek záření, aplikuje se tzv. “technologie překážek”, tzn. ke zlepšení kvality a k prodloužení údržnosti se použije více než jedna technologie.
Článek je strukturován do následujících kapitol:
* Kvalita a prodloužení údržnosti ozářeného ovoce
* Senzorické vlastnosti ozářeného ovoce
* Mikroflóra ozářeného ovoce
* Ozařování a technologie překážek u ozařovaného ovoce
* Kvalita a prodloužení údržnosti ozářené zeleniny
* Senzorické vlastnosti ozářené zeleniny
* Mikroflóra ozářené zeleniny
* Ozařování a technologie překážek u ozařované zeleniny
* Identifikace ozářeného ovoce a zeleniny
* Techniky identifikace
Zdroj: Critical Reviews in Food Science and Nutrition 49, 2009, č. 5, s. 427–462
 
Ozařování potravin (informační přehled ÚZEI, 2006)

Ozařovny a ozařování potravin v EU