Bezpečnost potravin

Ozářené bylinné suplementy na irském trhu

Vydáno: 7. 2. 2004
Autor:

Irský Úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že se v obchodní síti objevují ozářené bylinné suplementy, u nichž není na tuto skutečnost upozorněno.

Irský Úřad pro kontrolu potravin (FSAI) zveřejnil výsledky šetření, které ukázalo, že jsou v irských obchodech prodávány nesprávně označené ozářené bylinné suplementy, což je v rozporu s legislativou EU. V současné době není ozařování bylinných suplementů EU schváleno, ozařovány mohou být individuálně pouze některé složky. Ve zprávě FSAI se uvádí, že z bylinných suplementů testovaných v roce 2003 bylo více než 60 % ozářeno nebo obsahovalo ozářenou složku. Žádný z těchto výrobků nebyl opatřen etiketou, která by na tuto skutečnost upozorňovala tak jak to vyžaduje zákon EU. Podobné šetření prováděné v předchozím roce vykázalo 42 % ozářených vzorků. FSAI  projednala výsledky šetření s výrobci a uložila inkriminované výrobky stáhnout z trhu. Rovněž bude vypracován akční plán k předcházení podobným problémům v budoucnu. Úřady ale ujišťují spotřebitele, že tato zjištění nezavdávají příčinu k obavám o bezpečnost potravin. Celou zprávu možno získat na adrese
http://www.foodsafetytoday.com