Bezpečnost potravin

Ověřování pravosti olivového oleje

Vydáno: 9. 1. 2003
Autor:

Se vzrůstající oblibou olivového oleje dochází stále častěji k jeho falšování, a to především olejem z lískových jader. Nová metoda  k prokazování falšování je  založena na určení DNA.

Britští výzkumníci vyvíjejí DNA techniku, která by byla vhodná pro využití v průmyslu a pro kontrolní orgány k detektování a kvantifikaci falšování olivového oleje olejem z lískových ořechů. Obliba olivového oleje totiž stále vzrůstá a současně s tím se stává stále větším, celosvětovým problémem falšování olivového oleje levnějším olejem z lískových jader. Podobnost chemického složení těchto dvou olejů neumožňuje s dostatečnou přesností s pomocí obvyklých analytických metod pro rostlinné oleje falšování olivového oleje prokázat. CCFRA (Společnost pro výzkum potravin v Campden-Chorleywoodu) s podporou Úřadu pro potravinové standardy (FSA) proto zkoumala možnost použít pro detekci falšování metody DNA. Byla vypracována metoda DNA pro zjišťování nerafinovaného lískového oleje v panenském olivovém oleji, resp. rafinovaného lískového oleje v rafinovaném olivovém oleji. Poměrně jednoduchý systém využívá ke kvalitativnímu stanovení kapilární elektroforézu. Rovněž byl vypracován postup pro kvantitativní měření, kterým lze stanovit množství DNA lískových ořechů a potenciálně i množství lískového oleje přítomného ve vzorku oleje olivového. V současné době se propracovává postup získávání DNA.
Food Australia, 54, 2002, č. 11, s. 474 (Kop)