Bezpečnost potravin

Otravy z potravin v Evropě

Vydáno: 15. 12. 2006
Autor:

Podle souhrnné zprávy EU za r. 2004 je nejčastějším původcem zoonóz salmonela a kampylobakter, vysoce nebezpečné jsou listerie, yersinie a další.

Salmonela
EFSA podporuje cíl, kterým je zjištění výskytu salmonely (především S. enteritidis a S. typhimurium) nejen u nosnic, ale i v hejnech drůbeže chované na maso vzhledem k tomu, že i kontaminované maso je častou příčinou alimentárního onemocnění způsobeného salmonelou.
Podle souhrnné zprávy za r. 2004 bylo hlášeno v EU 15 193 000 případů onemocnění salmonelózou, a sice nejčastěji z kontaminovaných vajec, vaječných produktů, kuřecího masa a pekařských produktů. Mezi členskými státy jsou extrémní rozdíly, v severských státech s vysokou kontrolou se salmonela vyskytuje jen ve 2 % vzorků z obchodní sítě, jinde až u 18,5 % vzorků.
Kampylobakter
Nejčastěji uváděným původcem zoonóz je kampylobakter (18 % případů v r. 2004), s incidencí 44,6 případů na 100 000 lidí. Náprava by měla být dosažena spíše opatřeními, která výskytu kontaminace zabrání, než fyzikální nebo chemickou dekontaminací již kontaminovaných kuřat, a také je nutno zlepšit hygienu v kuchyni.
Listerie a další
Poměrně vysoký výskyt úmrtí připadá na Listeria monocytogenes, a sice 107 z 1 267 hlášených případů. Hlavním rizikem (především pro velmi mladé těhotné ženy, pro staré osoby a osoby s oslabenou imunitou) jsou potraviny konzumované přímo bez úpravy – „ready to eat“. Patří sem především mléko, měkké sýry, saláty, vakuově balené masné výrobky a tepelně neošetřené mořské produkty.
Taenia saginata sice není nejvýznamnější z hlediska rizika pro lidské zdraví, ale může vyvolávat reakční artritidu.
Podle EFSA by měla být povinně hlášena cystická echinokokóza (kontaminace po dotyku se psy nebo prostřednictvím psího trusu, nebo z nepasterovaného mléka), protože neléčené případy mohou být smrtelné.
Závěr
EFSA požaduje, aby se věnovala zvýšená pozornost poměrně vysokému výskytu zoonotických onemocnění u malých dětí. Vysoký je u malých dětí výskyt onemocnění způsobených Yersinia.
Podle EFSA je nutno harmonizovat metody sběru dat v členských státech a diferencovat sérotypy.