Bezpečnost potravin

Otázky kolem použití „smartfresh“

Vydáno: 31. 1. 2006
Autor:

Přípravek 1-MCP (1-metylcyklopropen) se používá k prodloužení čerstvosti jablek. Existují však proti němu určité výhrady a např. Dánsko uvažuje o zavedení povinnosti, aby byla při prodeji jeho aplikace označena.

Již řadu let se v některých zemích (např. USA) používá 1-MCP (1-metylcyklopropen) – tzv. „smartfresh“ k zachování čerstvosti některých druhů ovoce. Podstatou je působení této látky proti vzniku etylénu v plodech a tím zpomalení procesu dozrávání. Umožňuje se tím splnění požadavku spotřebitelů na krásně vypadající ovoce. Jablka mohou být transportována a uchovávána po dobu několika měsíců, aniž by docházelo k hnití, takže se přestává uplatňovat obvyklá sezónnost.Možnost dlouhodobého uchovávání ovoce není vhod evropským pěstitelům ovoce, kteří se staví proti schválení této technologie. 1-MCP byl k ošetření ovoce v Evropské unii povolen, přestože některé jeho produkty vykazují karcinogenní účinek na zvířata.

Pěstitelé jablek ve Švédsku přípravek odmítají, v Dánsku se navrhuje, aby jablka udržovaná takto uměle v čerstvém stavu byla při prodeji náležitě označena. Přípravek smartfresh je povolen v USA, Nizozemí, Velké Británii, Novém Zélandu a Austrálii.

Podle kritiků by masové zavedení této technologie mohlo mít za následek nadměrné zásoby, pokud by se skladovalo ovoce z několika sklizní najednou. Přípravek není výhodný v případě malých odrůd jablek, u nichž dochází ke scvrknutí.

 

EU Food Law, 2006, č. 239, s. 21

 

Další informace:

1-MCP je přínosem v posklizňovém období