Bezpečnost potravin

Osud GM krmiv v živočišných produktech

Vydáno: 29. 7. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici stanovisko EFSA vypracované pro Evropskou komisi pro účely označování potravin.

Nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných (GM) potravinách a krmivech předvídá potřebu značit GM potraviny a krmiva. Rozhodnutí o značení provádějí manageři rizika s cílem umožnit spotřebitelům, aby jejich výběr potravin byl prováděn na základě dostatečných informací. Tato rozhodnutí jsou však mimo rozsah práce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
Dopisem z 15. března 2007 informovala Evropská komise EFSA o návrhu značit potravinářské výrobky (např. maso, mléko a vejce) ze zvířat, která byla vykrmována GM krmivy. K dispozici nebyly žádné reference, které by se týkaly možného nebezpečí nebo posuzování rizika z existujících GM výrobků. Komise se nicméně zajímala o možnost, že se transgeny nebo jejich produkty začleňují do živočišných tkání nebo produktů, např. vajec a mléka a to se zřetelem na osud rekombinantních proteinů a DNA v trávicím traktu hospodářských zvířat. EFSA byl požádán, aby poskytl odpověď a ten ji vypracoval na základě posouzení literárních zdrojů.
 
Mapování osudu r-DNA z GM-krmiv na základě posouzení literatury
Až dosud nebyly v žádném vzorku orgánu nebo tkáně ze živočicha krmeného GM plodinami nalezeny sekvence r-DNA. Při zjišťování, zda r-DNA z GM plodin nebo odvozené proteiny mohou skončit v živočišných tkáních, v mléce nebo vejcích, se posuzovala různá hlediska, a sice:
1. osud r-DNA a proteinu během zpracování a silážování krmiv,
2. osud r-DNA a proteinu v trávicím traktu živočichů krmených GM krmivy,
3. potenciální absorpce trávených kusů DNA nebo proteinu do živočišných tkání/produktů,
4. potenciální biologická funkčnost absorbovaných fragmentů DNA a proteinu.
 
EFSA došel k následujícímu závěru:
1. Biologicky aktivní geny a proteiny jsou běžnou složkou potravin a krmiv a to v různém množství. V trávicím traktu živočichů a člověka je pozorována po konzumaci jejich rychlá degradace do krátkých fragmentů DNA nebo peptidů.
2. Velký počet experimentálních studií provedených na hospodářských zvířatech až dosud ukazoval, že se fragmenty r-DNA nebo proteinů pocházejících z GM plodin nezjišťují ve tkáních, v tekutinách nebo jedlých produktech hospodářských zvířat, např. brojlerů, hovězího dobytka, prasat a křepelek.