Bezpečnost potravin

Oslava mléka 2009 – Mlékárenský výrobek roku 2009

Vydáno: 1. 6. 2009
Autor:

Informace z akce konané 27.5.2009 u příležitosti Světového dne mléka. Vyhlášení vítězů soutěže Mlékárenský výrobek roku 2009.

U příležitosti Světového dne mléka se uskutečnila dne 27.5.2009 v prostorách Břevnovského kláštera v Praze akce pod názvem “Oslava mléka”.
Organizaci akce zajistil Českomoravský svaz mlékárenský (ČMsM) ve spolupráci a s podporou těchto partnerů:

Ministerstvo zemědělství
Potravinářská komora
Česká technologická platforma pro potraviny
Moravia Lacto a.s.
Mlékárna Kunín a.s.
Mlékárna Kralovice, spol. s r.o.
Mlékárna Hlinsko, s.r.o.
Tetra Pak
ORRERO a.s.

 
Úvodní slovo pronesl ministr zemědělství Jakub Šebesta, který hovořil o významu mléka ve výživě a přislíbil pomoc MZe tzv. školnímu mléku. Za PKČR vystoupil její prezident Miroslav Toman, který se ve svém příspěvku rovněž věnoval problematice školního mléka, dále propagaci mléka obecně a oceněným výrobkům. Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba hovořil o ekonomických problémech zemědělců s komoditou mléko – výkupními cenami. Situaci by napomohlo stanovení tzv. minimální ceny za mléko tak, jak je tomu u jiných komodit, např. škrobu, cukrovky aj. Jiří Kopáček z ČMsM seznámil přítomné nejprve s oslavou mléka ve světě a následně s významem mléka ve výživě. Zuzana Nouzovská, ředitelka Slovenského mliekarenskeho zväzu hovořila o propagační akci “Objav mlieko”, která v současné době probíhá na Slovensku na podporu spotřeby mléka, která je v zemi velmi nízká. Více informací z jejího vystoupení na akci.
 

Součástí oslav mléka bylo vyhlášení vítězů soutěže “Mlékárenský výrobek roku 2009”. Šlo již o sedmý ročník této soutěže, do které se mohly přihlásit výrobky uvedené na trh od 1.4.2008 do 30.3.2009. Výrobky byly hodnoceny v šesti kategoriích. Více informací o soutěži a vyhodnocených výrobcích je k dispozici v těchto dokumentech:

 
 
Absolutním vítězem soutěže “Mlékárenský výrobek roku 2009” se stal Sedlčanský romadůžek (Povltavské mlékárny a.s.).

Během slavnosti mléka byl vyhlášen osmý ročník soutěže ”Mlékárenský výrobek roku 2010”, do které se mohou přihlašovat výrobky uvedené na trh od 1.4.2009 do 30.3.2010.

 
Zdroj: CD vydané ČMsM: Světový den mléka 2009. Mlékárenský výrobek roku 2009