Bezpečnost potravin

Orgány vydávající certifikáty HACCP

Vydáno: 18. 4. 2002
Autor:

dobrovolná certifikace, podmínka k poskytnutí finanční podpory,  certifikační orgán CSQ-CERT, Institut pro testování a certifikaci, Bureau Veritas Quality International CS, CERT – ACO

Od r. 2000 je výrobce povinen mít zaveden systém kritických bodů v souladu s vyhláškou 147/1998 Sb. Výrobce může požádat o ověření funkčnosti systému HACCP a získat certifikát, kterým prokáže splnění požadavků nad obvyklý rámec vyžadovaný národní legislativou. Požadavky na systém HACCP i na certifikační orgány jsou uvedeny ve Věstníku MZe, částka 1, z února 2001.
K certifikační činnosti jsou Českým institutem pro akreditaci v současné době oprávněny následující čtyři certifikační orgány, jejichž certifikáty HACCP budou uznávány pro účely o poskytnutí finanční podpory formou dotace v rámci podpůrného programu “Podpora zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu“ (podprogram 13.B).
Akreditované certifikační orgány:
– Certifikační orgán České společnosti pro jakost CSQ-CERT web-adresa
– Institut pro testování a certifikaci a.s.web-adresa
– Bureau Veritas Quality International CS, s.r.o web-adresa
– CERT – ACO web-adresa
Bureau Veritas Quality International (BVQI) získala jako první v ČR registrovaná zahraniční společnost v prosinci 2001 akreditaci na certifikaci systému HACCP a současně českou akreditaci na certifikaci systému managementu jakosti podle norem řady 9000. Dále provádí certifikaci systémů enviromentálního managementu podle ISO 1401 (případně validaci EMAS), certifikaci systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle OHSAS 18001, podle Safety-Cert ®, BS 8800 a také  certifikaci integrovaných systémů jakosti, enviromentu a BOZP, včetně systémů zabezpečení hygienické nezávadnosti (HACCP, BRG). Společnost má přes 1200 erudovaných auditorů a poskytuje certifikační služby ve více než 120 zemích.
Potravinářský zpravodaj , 2002, č. 4, s. 18