Bezpečnost potravin

Organizace zemědělsko-potravinářského výzkumu v USA

Vydáno: 8. 2. 2005
Autor:

Organizace zemědělského výzkumu v USA organizované do 22 národních programů; výroční zprávy pro jednotlivé programy; zaměření výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin v období 2006–2010.

Zemědělský výzkum podporovaný Ministerstvem zemědělství USA (USDA-ARS; United States Department of Agriculture-Agriculture Research Service) je organizován ve 22 národních programech. Celkem jde o více než 1200 výzkumných projektů v těchto čtyřech tématických oblastech:

 

Výživa, bezpečnost/kvalita potravin

Výživa, bezpečnost/kvalita potravin (program 107)

Bezpečnost potravin (živočišných a rostlinných produktů) (program 108)

Kvalita a využití zemědělských produktů (program 306)

 

Živočišná produkce a ochrana zvířat

Potravinářská živočišná produkce (program 101)

Zdraví zvířat (program 103)

Veterinární, lékařská a městská entomologie (program 104)

Prospívání zvířat (wellbeing) a systémy regulace stresu (program 105)

Akvakultura (program 106)

 

Přírodní zdroje a trvale udržitelné zemědělské systémy

Kvalita vody a management (program 201)

Management přírodních zdrojů (program 202)

Kvalita ovzduší (program 203)

Globální změna (program 204)

Pastviny, píce a objemná krmiva (program 205)

Využití chlévské mrvy a vedlejších produktů (program 206)

Integrované zemědělské systémy (program 207)

Bioenergie a alternativy energie (program 307)

 

Produkce a ochrana plodin

Genetické zdroje rostlinné, mikrobiální a hmyzu, genomika a genetické zdokonalení (program 301)

Rostlinné biologické a molekulární procesy (program 302)

Nemoci rostlin (program 303)

Ochrana plodin a karanténa (program 304)

Produkce plodin (program 305)

Alternativy metylbromidu (program 308)

 

Pro jednotlivé programy jsou uvedeny výroční zprávy, pro program 108 (bezpečnost potravin) je uveden akční plán na období 2006–2010.