Bezpečnost potravin

Organické mléko je pro zdraví lepší standardní

Vydáno: 16. 9. 2006
Autor:

Organické mléko má vyšší hladinu omega-3-mastných kyselin, které jsou považovány za substance zlepšující zdraví.

Čtrnáct prominentních vědců vedených třemi akademiky z university v Glasgow ve své zprávě zaslané britskému Úřadu pro bezpečnost potravin (FSA) tvrdí, že organické mléko má v porovnání s běžným mlékem vyšší hladinu omega-3-mastných kyselin, které jsou považovány za substance zlepšující zdraví. Požadují, aby FSA přehodnotil své stanovisko k organickému mléku a uznal, že „mezi organickým a neorganickým mlékem existují rozdíly“. Současný oficiální názor FSA na všechny organické potraviny je ten, že se tato skupina potravin nijak významně neliší od konvenčních potravin. Podle výsledků výzkumu, prováděného na 36 organických farmách ve Velké Británii, je ale poměr omega-3 mastných kyselin k omega-6- mastným kyselinám u organického mléka lepší než u konvenčního mléka, které v řadě případů obsahuje příliš mnoho omega-6 mastných kyselin v poměru k omega-3 mastným kyselinám. FSA bude tento požadavek řešit s pomocí nezávislých poradců. Více informací na adrese 

http://www.fdin.co.uk/news/index.php