Bezpečnost potravin

Orální vakcinace lišek a mývalů je efektivní, konstatuje EFSA

Vydáno: 23. 7. 2015
Autor: KM EFSA

Aktualizované vědecké stanovisko EFSA

Orální vakcinace lišek a psíků mývalovitých proti vzteklině byla shledána efektivní při omezování šíření nákazy mezi divokými zvířaty, konstatuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Vzteklina se v Evropě vyskytuje převážně u divokých zvířat, přičemž nejvíce případů je zaznamenáváno u lišek a psíků mývalovitých. Proto je eliminování vztekliny u těchto dvou druhů klíčové.

Odborníci Vědeckého panelu pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW Panel) EFSA ve svém vědeckém stanovisku, aktualizujícím předchozí zprávu o orální vakcinaci proti vzteklině, identifikovali volbu vhodné strategie vakcinace, pravidelné vakcinace a spolupráci mezi sousedícími zeměmi jako klíčová opatření.

Vědecké stanovisko naleznete na webu EFSA.

  • Základní fakta:
    – Počet hlášených případů vztekliny u divokých zvířat se snížil z 3748 v roce 2003 na 215 v roce 2014.
    – Počet hlášených případů vztekliny u domácích zvířat v EU se snížil z 800 na 65 v roce 2014.
    – Od roku 2003 mají Česká republika, Německo, Rakousko, Itálie, Estonsko, Litva a Lotyšsko status zemí vztekliny prostých.

Zdroj: EFSA: Rabies: oral vaccination of wild animals