Bezpečnost potravin

Opatření proti mastitidě

Vydáno: 11. 12. 2004
Autor:

Účinná látka laktoferrinhydrolyzát je vhodným terapeutickým preparátem k léčbě subklinické mastitidy.

Vědci testovali terapeutickou účinnost dávky laktoferrinhydrolyzátu (LFH) aplikované přímo do mléčné žlázy dojnic trpících subklinickou formou mastitidy (zánětu vemene). Laktoferrinhydrolyzát byl aplikován v dávce 7 mililitrů 25 dojnicím přímo do 35 čtvrtí vemene postižených zánětem. Počet bakteriálních buněk v mléce, nadojeném z ošetřených čtvrtí znatelně poklesl během 14 dnů po aplikování dávky LFH. Počet buněk zaznamenaný v 7., 14. a 21. dnu po ošetření byl signifikantně nižší. Průměrná koncentrace laktoferrinhydrolyzátu v mléce dosáhla nejvyšších hodnot 2. a 3. den po zaléčení; poté nastal mírný pokles hladiny, který pokračoval až do 14. dne. Výzkum prokázal, že intramamární použití LFH vykazuje terapeutický efekt, pokud je dojnicím postiženým subklinickou formou mastitidy podána infuse přímo do postižené čtvrtě vemene.

Schweizerische Milchzeitung, 130, 2004, č. 47, s. 7