Bezpečnost potravin

Opatření proti geneticky modifikované rýži z USA

Vydáno: 2. 11. 2006
Autor:

EFSA navrhuje požadovat povinnou kontrolu dovozu GM-rýže LL601, LL62 a Bt63 kvůli opakovanému výskytu  v dodávkách z USA a Číny.

Národní úřady pro potraviny opakovaně zjišťují geneticky modifikovanou rýži LL601 nelegálně dováženou u USA, která je certifikovaná jako „bez GMO“. Obsažené množství v pozitivní dodávce však bývá pod 0,05 %. V Rotterdamu a v Německu, přes které se do Evropy dostává velký podíl rýže dovážené z USA. Vedle rýže LL601, která je v USA schválena (nikoli v EU) se vyskytla i rýže LL62, která není schválena ani v USA, proto je třeba zjistit, jak se do Evropy dostala, když nemá být komerčně produkována. Úřad EFSA má sice málo informací ohledně této rýže, ale nepředpokládá, že by z její přítomnosti hrozilo bezprostřední nebezpečí. Úřad EFSA se nyní zaměřil na získání podkladů a hodnocení bezpečnosti rýže LL62. Společnost BayerCropScience –     jeden z producentů GM-rýže má mít další údaje o LL62 k dispozici v prvním čtvrtletí 2007.
Kromě toho se v prvních dvou týdnech října 2006 vyskytly ve Francii a Německu dva případy nelegálně dovážené čínské GM-rýže Bt63. Nálezy čínské rýže Bt63 byly celkem zjištěny ve Velké Británii, Francii, Německu a Rakousku v asijských obchodech (Francie zaslala 2 notifikace, Rakousko jednu, Německo šest). Evropská komise nemá od čínských úřadů k dispozici žádné údaje o Bt63, i když je známo že Čína je aktivní ve vývoji GM-potravin. Není k dispozici ověřená metoda testování, ani není známo nic o případných rizikách z rýže Bt63.
Irsko
Úřad pro bezpečnost potravin v Irsku (FSAI) nalezl LL601 v rýži American Easy Cook a v St Bernard Easy Cook, a sice u Marks & Spencer, přestože oba druhy měly certifikát o nepřítomnosti GM-rýže. FSAI také nalezla LL601 v rýži Nine Price Long Grain zpracovávané v EU pro Musgrave Group (největší irský distributor potravin). Marks & Spencer operativně a dobrovolně stáhl dotčené dodávky z trhu včetně veškerých dodávek americké rýže, a to i ve Velké Británii. Také řetězce Musgrave Group,a Dunes Stores a nakonec i Tesco (v září 2006) stáhli dotčené dodávky z trhu.
Nutno však říci, že množství rýže LL601 zjištěné úřadem FSAI v Irsku bylo velmi malé, a že dovozní společnosti ji nemusely při náhodném odběru vzorků pro certifikaci zjistit. Je otázkou, zda jsou opodstatněná rozsáhlá opatření, když i podle úřadu EFSA z této rýže nehrozí bezprostřední nebezpečí, a v bezpečnosti potravin jsou neodkladnější problémy. Dochází k rozporu ohledně důvěryhodnosti úřadů – proč tedy Irské firmy musely zaplatit za provedení certifikace, když nakonec FSAI provedla vlastní testy.
 
Případy GM-rýže LL601 z USA hlášené v systému RASFF (srpen-říjen 2006)
Země
Notifikace do RASFF
Další zjištění/opatření
Rakousko
22 případů dlouhozrnné rýže; mezi 9. 9. a 10. 10.
 
Belgie
dva případy; 25. – 29. 9.
 
Federální FSA pozastavil v přístavu Antwerpy 20 t rýže z USA z dodávky 700 t, dovozci jsou vyzváni k stažení již distribuované rýže
Kypr
1 notifikace GM-rýže neznámého původu v kyperském výrobku Riceland Parboiled
 
Finsko
2 notifikace, 5. a 6. 10.
Finský úřad pro bezpečnost potravin EVIRA zjistil stopy v 6 z 9 vzorků. Proto došlo ke stažení rýže Uncle Ben´s Dark od Masterfoods a tří druhů řýže dovezených společností Ruokakesko Oy´s (Menu dark, Menu wild, Pirkka wild), která závadu u rýže Pirkka odhalila také při vlastním testu. GM-rýže neznámého původu byl zjištěna i v jednom vzorku krmiv pro zvířata dovezených společností Akvaario Piekkala. Někdy byla GM-rýže obsažena jen v množství ca 0,01 %.
Některé dodávky již byly distribuovány.
Francie
1 notifikace, 11. 10.
DGCCRF: stopová množství byla zjištěna v 7 z 19 vzorků
Německo
5 notifikací, 15. 9. – 9. 10.
V Baden-Würtemberku bylo GM- pozitivních 7 z 46 analyzovaných vzorků, z toho 4 případy byly z USA, 3 byly neznámého původu.
V Porýní-Falcku bylo pozitivních 6 z 15 vzorků dlouhozrnné rýže.
V Hannoveru zjištěny pozitivní vzorky v řetězcích Aldi a Edeka.
Maďarsko
0
Pozitivní nález v 1 z 11 testovaných vzorků rýže z USA.
Irsko
4 notifikace mezi 19. 9. a 12. 10. 2006
Pozitivní nálezy FSAI – viz výše
Itálie
5 notifikací, 22. 9 a 11. 10.
Pozitivní nálezy ve 4 vzorcích z USA
Nizozemí
6 notifikací; 30. 8. – 20. září
 
Norsko
 
(Nepatří do EU, ale participuje na RASFF)
NFSA nařídil stažení řady výrobků z trhu (Rieber od Son, ICA Noreg a Gourmet Valley od Scanesia. Jedna dodávka byla přímo z USA, další přišly přes Itálii.
Slovinsko
1 notifikace, 22. 9.
 
Švédsko
5 notifikací; 31. 8. – 10. 10.
 
Švýcarsko
0
Nepatří do EU, ale participuje na RASFF)
Migros zjistil stopy GM-rýže v dodávce 1 500 t
Velká Británie
 
5 notifikací; 21. 9. – 12. 10.
Kontaminovaná rýže z řetězců Morrisons, Tesco a Sainsbury´s byla stažena s trhu
 
Evropská komise chce žádat členské státy, aby testovaly dlouhozrnnou rýži dovezenou z USA. Návrh rozhodnutí bude schvalovat Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Vývozci potravin by měli hradit účet za provedené testy. V platnosti má zároveň zůstat i požadavek na certifikaci veškeré dovážené rýže z hlediska nepřítomnosti LL601. Povinné testy by měly zjišťovat i druhý druh GM rýže (LL62).
Toto rozhodnutí je důsledkem marné snahy o dohodu s USA, aby v zemi původu byly vydávány certifikační protokoly exportérům.