Bezpečnost potravin

Opatření EU na propagaci a zvýšení jakosti olivového oleje

Vydáno: 8. 10. 2001
Autor:

obsah volných mastných kyselin, povinné senzorické hodnocení, očekávané zvýšení jakosti i spotřeby

Od listopadu 2003 vstoupí v EU v platnost nové nařízení týkající se jakosti olivového oleje. V něm je snížen obsah volných mastných kyselin z 1,0 na 0,8 g/l a povinným se stává senzorické hodnocení olivového oleje „nativ extra“. V souvislosti s tím současně vstoupí v členských státech v platnost ustanovení týkající se zkoušení.
Dále je v novém předpisu bez náhrady vyškrtnuto ustanovení, podle kterého by si dodavatel mohl připsat k dobru bod, pokud jeho olej dosáhl při hodnocení jen 5,5 bodů. Nyní je bezpodmínečným předpokladem pro označení panenského oleje jakostní třídou „extra“ dosažení 6,5 bodu za předpokladu, že chemické hodnoty leží v předepsaném rozmezí. Důsledkem tohoto bude buď, že se sníží podíl olivového oleje třídy„extra“ na trhu, nebo na trh přijdou lepší oleje.
Až do r. 2003 – podle prohlášení Informační společnosti pro olivový olej – vydá Komise v zemích EU přes 33,5 mil EURO (ca 68,5 mil. DM) na podporu spotřeby olivového oleje. Má to znamenat propagaci výživového významu olivového oleje a šíření vědeckých poznatků. V zemích s dosud nízkou spotřebou olivového oleje mají takoví propagátoři relativní úspěch. Např. v Německu se za posledních devět let spotřeba ztrojnásobila a dosahuje asi 0,5 l na osobu a rok.
K vydávání značných peněz na propagaci dochází především proto, že olivovníky se pěstují hlavně v nejchudších oblastech EU a z jejich výtěžku žije přes 2,5 mil. lidí. Vedle toho je důvodem nových opatření, aby bylo výhledově ve všech produkčních oblastech dosaženo rovnoměrné vysoké jakosti.
Olivový olej zaujímá z hlediska výdajů spotřebitelů za oleje přední místo. Zatímco výdaje za všechny oleje stouply od r. 1995 o 12 %, stouply výdaje za olivový olej za poslední rok z 16,3 na 32,8 % (přitom ceny olivového oleje v posledních letech klesly). Znamená to, že spotřebitel třetinu peněz vydaných za oleje vydá za olivový olej. Dovoz do Německa přesahuje 40 000 t. Přes mírný pokles tam zůstává hlavním dovozcem Itálie (75 %), dále Španělsko (14 %), Řecko, Maroko, Tunisko, jižní Francie a Portugalsko. To však neznamená, že veškerý tento olej je vyprodukován v Itálii. Vždyť Itálie spotřebuje pro vlastní trh kolem 300 000 t, takže deficit 318 000 t (v r. 1999) pokrývá dovozem ze Španělska.
Lebensm. Ztg., 38, 21. 9. 2001, s. 89