Bezpečnost potravin

Opatření ES proti škodlivému barvivu z chilli papriček z Indie

Vydáno: 30. 6. 2003
Autor:

Rozhodnutí ES č. 2003/460 vyžaduje při dovozu doklad o nepřítomnosti „Sudan Red 1“. Rozhodnutí platí zatím do 20. června 2004. Prodloužení platnosti záleží na výskytu barviva během 12 měsíců.

Ve Francii bylo 9. 5. 2003 zjištěno v pálivých chilli papričkách (hot chilli) zjištěno barvivo „Súdánská červeň 1“ (CAS Nr. 842-07-09), které může být genotoxickým karcinogenem (karcinogen kategorie 3) a může mít senzibilizující efekt při dotyku nebo inhalaci. Francie přijala ochranná opatření, seznámila s tím Komisi EU a systémem rychlého varování i členské státy. Evropská komise vydala 20. 6. 2003 rozhodnutí č. 2003/460, podle něhož musí mít hot chilli a výrobky z nich při dovozu na průvodním dokladu uvedeno potvrzení příslušného úřadu země původu, že výrobek neobsahuje barvivo Sudan Red 1. V případě neexistence dokladu musí dovozce zajistit provedení analýzy a v případě prokázání přítomnosti barviva dovozce uhradí i likvidaci dodávky.
Členské státy mají provádět namátkové kontroly chilli papriček a výrobků z nich, které jsou již na trhu. Během 12 měsíců, kdy je rozhodnutí v platnosti musí být na základě provedených analýz vyhodnoceno, zda nebezpečí i nadále trvá a zda má být platnost rozhodnutí prodloužena.
Official Journal EC, L 154, 21.06.2003, s. 114