Bezpečnost potravin

Online dotazník k testování názorů průmyslu na náklady související s novým způsobem označování výrobků

Vydáno: 14. 6. 2004
Autor:

Online dotazník Economic Impact Assessment Questionnaire dává potravinářským společnostem v celé EU možnost vyjádřit svůj názor na nový návrh EK týkající se pravidel výživového označování výrobků.

Pomocí online dotazníku si společnost po zadání informací o současném způsobu označování (povinné 4 položky) může spočítat potenciální dopad nových pravidel EK (8 povinných položek) na své náklady. Společnost může potom poskytnout Komisi svůj názor na únosnost těchto zvýšených nákladů.

Dotazník vytvořený potravinářskými specialisty z v Bruselu sídlících Evropských poradenských služeb (European Advisory Services) tvoří součást širší studie „Odhad dopadu nutričního označování“, jejíž vypracování bylo zadáno EK. V průběhu minulého roku EK široce konzultovala nutriční označování výrobků a zlepšení, která mohou být provedena u v současnosti existujících dobrovolně dodržovaných pravidel. Zvláštní pozornost byla věnována zejména možnosti povinného označování obsahu nasycených tuků a cukrů a potřebě přechodného období a výjimkám. Informace poskytnuté pomocí online dotazníku potravinářskými společnostmi pomohou EK při finalizaci návrhu a poslouží k urovnání jakýchkoli možných obtíží, kterým by výrobci mohli po zavedení nových pravidel čelit.

Dotazník, který musí být vyplněný a odeslaný online nejpozději do 30. června, je k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině a portugalštině na následujících adresách:
http://www.eas.be (kliknout na Economic Impact Assessment Questionnaire)
http://www.eas.be/nutritionlabelling
http://www.eas.be/nutrition_labelling