Bezpečnost potravin

Omezování antibiotik v chovu prasat v Dánsku

Vydáno: 7. 9. 2010
Autor:

Producenti prasat dobrovolně dočasně pozastaví používání cephalosporinů s cílem omezit vznik rezistentních kmenů. Veterinární a potravinářský úřad zasahuje proti nadužívání antibiotik.

Dánští producenti vepřového masa nyní vyhlásili  dvouleté dobrovolné pozastavení používání základních antibiotik – cephalosporinů, jejichž používání je důležité v nemocnicích. Cílem je napomoci v omezení vytváření rezistentních bakterií, které je v Dánsku v současnosti na vzestupu. Moratorium na cephalosporin by mělo snížit výskyt ESBL (bakterie rezistentní vůči řadě léčiv) v chovech prasat v Dánsku.

Dánský veterinární a potravinářský úřad hodlá udělovat „žlutou kartu“ farmářům používajícím příliš vysoké množství antibiotik v chovu prasat. Úřad stanovil limity a zatím rozeslal varování 1244 farmářům. Cílem je redukce nadužívání antibiotik a prevence rozvoje kmenů rezistentních vůči antibiotikům. Plánuje se, že pokud bude udělena žlutá karta, musí farmář ve spolupráci s veterinářem předložit plán pro snížení. Ke snížení pak musí dojít během následujících 9 měsíců. V případě nesplnění budou následovat sankce. Pro zavedení tohoto systému musí být zpracována ještě řada technických opatření.

Dánský veterinární a potravinářský úřad dále zveřejnil seznam 50 dánských veterinářů, kteří předepisují nejvíce antibiotik. Někteří z uvedených veterinářů se však brání, že takový seznam je zcela bezcenný, protože nezohledňuje, jak velký region/počet zvířat příslušný veterinář ošetřuje. Spotřeba antibiotik k ošetření prasat stoupla v Dánsku v r. 2009 o 11,5 %, zatímco počet prasat jen o 3 až 4 %.


EU Food Law, 2010, č. 442

EU Food Law, 2010, č. 447 , s. 12-13