Bezpečnost potravin

Olivový olej pod drobnohledem

Vydáno: 1. 5. 2003
Autor:

Projekt EUROLIVE podporovaný z prostředků EU má za cíl zkoumat zdravotní účinky olivového oleje, který je považován za  zdraví prospěšný.

Dobrovolníci z celé Evropy brzy budou mít možnost se zúčastnit  projektu, který přímo zkoumá, proč jeden z nejznámějších produktů z oblasti středomoří příznivě působí na naše zdraví. Projekt EUROLIVE bude sledovat  vliv různých druhů olivového oleje a jejich složek s antioxidačními účinky na oxidační stres a poškození DNA.  Oxidační stres vyvolává oxidaci nízkodenzitního lipoproteinu (LDL) a představuje tak rizikový faktor vzniku aterosklerózy a srdečních onemocnění. Olivový olej je základní složkou stravy obyvatel okolo Středozemního moře, u kterých je díky zvýšené a dlouhodobé konzumaci olivového oleje výskyt srdečních onemocnění velmi nízký. Vědci se domnívají, že vysoký obsah monoenových mastných kyselin a antioxidantů jako fenolových látek, vitaminu E a beta karotenu  příznivě působí na zdraví.  V rámci projektu EUROLIVE bylo vybráno  celkem 180 dobrovolníků ze severní, střední a jižní Evropy, kteří budou simulovat stravovací návyky konzumováním 25 ml olivového oleje denně, tj. dávky, která odpovídá průměrné denní spotřebě obyvatel středomoří. dobrovolníci budou konzumovat všechny typy olivového oleje – rafinovaného (bez fenolových látek), běžného (s nízkým obsahem fenolových látek) a panenského (s vysokým obsahem fenolových látek). Předmětem studie, kterou koordinuje Dr María Isabel Covas z Institut Municipal d’Investigació Mèdica v Barceloně ve Španělsku, je  porovnat vliv těchto olejů na oxidační stres a složení mastných kyselin nízkodenzitního lipoproteinu (LDL). Vědci dále budou zkoumat biologickou dostupnost fenolových sloučenin olivového oleje, hodnotit závislost  mezi příjmem olivového oleje a vazbou fenolových sloučenin na LDL a studovat  rozdíly v oxidaci  lipidů a mastných kyselin LDL frakce u zdravých mužů z různých koutů Evropy. V rámci projektu se bude zkoumat, do jaké míry ovlivní  zvýšený příjem  monoenových  mastných kyselin ve stravě u osob ze střední a severní Evropy složení mastných kyselin v LDL po třech měsících konzumace olivového oleje. Byla již vyvinuta metoda měření obsahu složek z olivového oleje v plazmě tyrosolu a hydroxytyrosolu.
Průběžné výsledky jsou k dispozici na stránkách projektu EUROLIVE
http://www.kepka.org/eurolive/Eng/english.htm