Bezpečnost potravin

Olivový extrakt působí příznivě na mozek

Vydáno: 2. 11. 2007
Autor: pospisilova

Extrakt z odpadních vod závodů na výrobu olivového oleje může chránit mozkové buňky před oxidačním stresem a zabraňovat tak vzniku neurodegenerativních onemocnění.

Extrakt z odpadních vod závodů na výrobu olivového oleje může podle výsledků výzkumu prováděného na frankfurtské univerzitě a publikovaného v časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry chránit mozkové buňky před oxidačním stresem a zabraňovat tak vzniku neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova choroba. V rámci studií, kdy byly použity mozkové buňky (in vitro), resp. myši (ex vivo) bylo zjištěno, že olivový extrakt, bohatý na hydroxytyrosol může redukovat škodlivé účinky cytotoxicity indukované oxidy železa a dusíku. Přestože se jedná o první studii svého druhu, poskytují získané údaje cennou informativní bázi pro následující in vivo experimenty, zaměřené na zjištění neuroprotektivního potenciálu dlouhodobého přísunu hydroxytyrosolu. Hydroxytyrosol je považován za hlavní antioxidační složku v olivách, která hraje velmi důležitou roli v řadě příznivých zdravotních účinků spojovaných s olivovým olejem. Předchozí výzkum prováděný pracovníky univerzity v Barceloně ukázal, že po konzumaci 25 ml panenského olivového oleje denně po dobu jednoho týdne se výrazně snižuje hladina LDL-cholesterolu. Jiné studie naznačují, že olivový olej může rovněž chránit před vznikem rakoviny. K šetření schopnosti olivového extraktu chránit před oxidačním stresem v mozkových buňkách myší byla použita ingredience bohatá na hydroxytyrosol označovaná jako OlivActiv, vyráběná společností Glanbia Nutritionals a poskytnutá španělskou společností Genosa I+D (http://www.genosa.com). Při experimentech in vitro byly přidávány do mozkových buněk myší oxidační stresory (ionty železa nebo nitroprusid sodný) s nebo bez olivového extraktu s hydroxytyrosolem. Bylo zjištěno, že bez olivového extraktu došlo ke 40% ztrátě adenosintrifosfátu (ATP, nejdůležitější energetický metabolit buněk, známý jako „energetická měna“ v živých systémech), zatímco v přítomnosti extraktu byly ztráty ATP pouze 15 %. Nicméně neuroprotektivní aktivita hydroxytyrosolu se projevuje již od koncentrace méně než 0,01 mg/ml. Dále bylo konstatováno, že 45,5 % hydroxytyrosolový extrakt zvyšuje u disociovaných mozkových buněk rezistenci k oxidačnímu stresu. Výzkum naznačil, že hydroxytyrosol a panenský olivový olej jsou účinnými neuroprotektivními látkami a mohou přispívat ke snižování výskytu neurodegenerativních chorob, tak jak je to známo u populace ze středomořské oblasti. Nadto bylo potvrzeno, že odpadní vody ze závodů vyrábějících olivový olej se mohou využívat k získávání extraktů bohatých na hydropxytyrosol se slibnými biologickými účinky.