Bezpečnost potravin

Okyselovače proti salmonelám

Vydáno: 10. 4. 2005
Autor:

Účinnost organických kyselin proti salmonelám závisí na jejich koncentraci a stupni disociace. Kombinování různých organických kyselin může mít synergický účinek. Významné jsou nosiče, které zajistí uvolňování kyselin na místě působení.

Salmonely – gram negativní pohyblivé tyčkovité  bakterie – nevytvářejí spory a jsou fakultativně anaerobní. U lidí způsobují tyfovou horečku a další infekce střevního původu. U drůbeže se často vyskytuje Salmonella enteritidis, která poškozuje střevní mukózu  a vyvolává onemocnění, jako jsou perikarditida a perihepatitis. Dalším významným serotypem je Salmonella typhimurium, který je nejběžnější a je spojovaný s otravou potravinami. U zvířat způsobuje závažná onemocnění, jako je jaterní nekróza u drůbeže. Salmonella choleraesuis  napadá prasata. Infikace trávicího traktu se projevuje průjmy, septikémii a úhynem. Infekce dýchacími cestami vede ke vzniku pneumonie, septikémie a případně úhynu.

Zvířata se infikují z prostředí; zdrojem mohou být divoce žijící ptáci, hlodavci, domácí mazlíčci, návštěvníci farem a voda.

Salmonely vzbuzují velký odborný zájem hlavně proto, že  jejich mnohé kmeny jsou rezistentní vůči několika antibiotikům užívaným k léčbě  zvířat i lidí. Účinná prevence spočívá v zamezení  invaze salmonel na farmu.  Na farmě je potřeba kontrolovat pohyb zvířat, pohyb návštěvníků a  krmivo. Je možná i vakcinace proti salmonelám. Byly objeveny různé strategie pro likvidaci salmonel v krmivech.  Účinným řešením proti růstu salmonel je aplikace okyselovačů do krmiv.

Okyselovače aplikované do krmiv  redukují hodnotu pH trávicího traktu. Disociací anorganických kyselin se výrazně snižuje hodnotu pH střeva, která inhibuje růst bakterií.  Salmonely mohou žít v pH 4-9, ale optimální je 6,5-7,5. Organické kyseliny, které jsou produktem mikrobiálního metabolizmu, se již dlouho užívají  pro konzervaci krmiv.  Působí hlavně tak, že penetrují bakteriální buněčnou stěnou a narušují normální fyziologické procesy  určitých typů bakteriálních buněk.

K okyselovačům patří kyselina propionová ve spojení s glykolem. Bylo zjištěno, že 0,4% směs přidaná do krmiva redukuje populaci S. typhimurium u jatečných těl brojlerů.  Kyselina mravenčí  a mravenčan vápenatý přidané v množství 0,25 % a 0,36 %  do krmiva brojlerů  významně redukovaly S. typhimurium v jatečných tělech. Obsah salmonel ve slepém střevu  se snížil po přidání 0,36 % mravenčanu vápenatého nebo 0,5 % kyseliny mravenčí. Úspěšná byla i aplikace 0,5 % kyseliny mravenčí  pro redukci salmonel v kontaminovaném krmivu, ve výkalech  a proti reinfekci kuřat. Přídavek 0,5 % kyseliny mravenčí do napájecí vody po  vynechání  krmiva před transportem by mohl snížit kontaminaci jatečných tělech brojlerů.

Směsi organických kyselin jsou mnohem účinnější proti salmonelám než samotné kyseliny. Synergický účinek přináší  kombinace kyseliny propionové a mravenčí.

Pokusy in vitro a in vivo dokazují účinnost dobře vybalancované kombinace kyseliny mravenčí a propionové a jejich solí. Použití nosiče umožní sekvenční uvolňování kyselin podél trávicího traktu; příznivý účinek kyselin na žaludek a střevo je dlouhotrvající. Aplikace směsi organických kyselin a jejich solí je bez rizika a nemá korozivní účinek.

Aplikační dávka okyselovače (stanovená laboratorně)  musí být taková, aby  zastavila růst gram negativních S. enteritidis.

 

Feed Mix, 13, 2005, č. 1, s. 28-30