Bezpečnost potravin

Odstraňování znečištění vodních toků

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

povodeň v Čechách, znečištění vodních toků, vyřazení čističek odpadních vod, ozdravování vod - perspektiva

Katastrofální povodeň vyřadila z provozu desítky čističek odpadních vod. Bude trvat měsíce, než se voda ve Vltavě znovu dostane na předpovodňovou úroveň čistoty. Velká voda vyplavila průmyslové podniky, zemědělská družstva a další potenciální zdroje znečištění řek. Největší hygienické znečištění na obyvatele však paradoxně čeká teprve až záplavy ustoupí. Dosud velké množství vody dokázalo škodliviny zředit na přijatelnou úroveň. Jak ale hladiny řek klesají, koncentrace průmyslového a biologického znečištění ve vodě vzrůstá. Hygienici s vodohospodáři již v pondělí 19.8. zahájili rozsáhlý chemický průzkum stavu vodních toků, zasažených povodněmi. Dnes by měly být známy první výsledky. Vedoucí laboratoří Povodí Vltavy zatím vstup do vody nikomu nedoporučuje. Hrozí různé infekce a koryta řek jsou zanesena nejrůznějším nebezpečným materiálem. Například splašky ze stotisícových Českých Budějovic nyní tečou přímo do Vltavy bez jakékoli filtrace. Krajský hejtman sice už vydal metodický pokyn k postupnému obnovení čističek, úplná obnova se však vzhledem k rozsáhlým škodám nedá v dohledné době očekávat. Příští týden zde bude spuštěno aspoň mechanické čištění, při němž se na sítech zachycují pevné části. Zahájení biologického čištění je však otázkou několika měsíců. Krizové štáby v některých městech varují před tím, aby si lidé odnášeli domů věci zaplavené špinavou vodou. Někteří lidé si odnášejí například pytle s pískem zbylých z protipovodňových zábran.
LN, 20.8. 2002, s. 5 (Vo)