Bezpečnost potravin

Odstraňování fluoridu z minerálních vod

Vydáno: 1. 11. 2006
Autor:

Vědecký panel  úřadu EFSA vydal kladné stanovisko k bezpečnosti filtrace přes vrstvu aktivovaného hliníku.

Vědecký panel pro aditiva a látky přicházející do styku s potravinami (AFC) úřadu pro bezpečnost potravin EFSA byl požádán o stanovisko k odstraňování nadbytečného fluoridu z minerálních vod pomocí vrstvy aktivovaného hliníku.
Limit pro fluorid je stanoven směrnicí 2003/40/ES pro minerální vody na 5 mg/l (začne platit od r. 2008), přičemž v případě množství nad 1,5 mg/l musí být uvedeno varování. Podle směrnice 80/777/EHS o získávání a marketingu přírodních minerálních vod jsou přípustné jen určité postupy k úpravě minerálních vod (vysrážení, filtrace, ošetření ozonem pro snížení obsahu železa, síry a manganu) a obecně je stanoveno, že vody nemají být upravovány z hlediska složení.
Podle zveřejněného stanoviska je použití filtrace přes vrstvu aktivovaného hliníku bezpečné a efektivní a nehrozí riziko mikrobiálního rizika.