Bezpečnost potravin

Odstranění sacharinu a jeho solí ze seznamů nebezpečných látek

Vydáno: 30. 4. 2010
Autor:

EPA podporuje návrh odstranit sacharin a jeho soli ze seznamů nebezpečných látek podléhajících v USA dvěma zákonům.

EPA (Environmental Protection Agency, Úřad pro ochranu životního prostředí) v USA navrhuje odstranit sacharin a jeho soli ze dvou seznamů nebezpečných látek, na které se vztahuje v USA zákon:
 
– RCRA (the Resource Conservation and Recovery Act, zákon o zachování a obnově zdrojů),
– CERCLA (the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, zákon o komplexní reakci na životní prostředí, kompenzaci a závazcích).
 
Návrh EPA je odezvou na žádost, kterou EPA obdržel od CCC (Calorie Control Council, Rady pro regulaci energetické hodnoty), ve které se požaduje odstranit sacharin a jeho soli z uvedených seznamů. EPA navrhuje žádosti CCC vyhovět. Stanovisko EPA je založeno na výsledcích hodnocení karcinogenních a jiných potenciálních toxických účinků sacharinu a jeho složek provedeného klíčovými organizacemi zaměřenými na veřejné zdraví i na vlastních šetřeních, které provedl EPA s ohledem na vytváření odpadu.
Informace, které jsou k dispozici, ukazují na to, že není zapotřebí, aby sacharin a jeho soli nadále zůstávaly na EPA seznamech nebezpečných složek, nebezpečných odpadů a nebezpečných látek.
Připomínky veřejnosti ke stanovisku EPA lze podávat do 21.6.2010.
 
Zdroj: IFT (informace z 28.4.2010)