Bezpečnost potravin

Odpor spotřebitelů blokuje prodej geneticky modifikované kukuřice

Vydáno: 3. 6. 2004
Autor:

GMO. Jako důvod společnost Syngenta uvádí odpor evropského potravinářského průmyslu k rozšiřování sortimentu o geneticky modifikovanou kukuřici.

Výrobce geneticky modifikované kukuřice Bt-11 i přes její nedávné schválení Evropskou komisí oznámil, že ji prozatím nebude prodávat. Důvodem je silný odpor spotřebitelů. Jako důvod společnost Syngenta uvádí odpor evropského potravinářského průmyslu k rozšiřování sortimentu o geneticky modifikovanou kukuřici. V rozhovoru pro francouzské noviny Les Echos pan André Goig ze společnosti Syngenta uvedl, že zástupci potravinářského průmyslu dali jednoznačně najevo, že geneticky modifikovanou kukuřici nebudou pro komerční účely používat. Pan Goig prohlásil, že společnost Syntega se nyní pokouší zajistit si souhlas EU k pěstování Bt-11 jako krmiva s tím, že tento produkt má na přijetí větší naději u zemědělců. Komerčně však bude tento produkt využíván jen tehdy, budou-li zákazníci mít o využití krmné kukuřice zájem.
Dne 19. května 2004 Komise schválila geneticky modifikovanou varietu kukuřice Bt-11 pro lidskou spotřebu jak v čerstvé, tak v konzervované podobě, a ukončila tak faktické moratorium na nové geneticky modifikované potraviny, které bylo v EU dodržováno od roku 1998. Kukuřice Bt-11 byla geneticky modifikována tak, aby produkovala svůj vlastní insekticid. Podle nové unijní právní úpravy týkající se geneticky modifikovaných organismů (GMO), která nabyla účinnosti dne 18. dubna 2004, musí všechny produkty obsahující tuto varietu být jasně takto označeny. Zrna této kukuřice byla schválena k dovozu do EU v roce 1998 a široce se uplatňují v krmivech i v potravinách jako olej, kukuřičná mouka a cukr. V současné době čeká na schválení k dovozu do EU více než 30 geneticky modifikovaných produktů a potravin.
Zdroj: http://www.euractiv.com.

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .

ICEU, Týden, 3. 6. 2004