Bezpečnost potravin

Odhadování rizika z potravin. Výzkumný projekt FOSIE

Vydáno: 13. 4. 2002
Autor:

výzkum v EU, 5. rámcový program, kvalita života a řízení živých zdojů

FOSIE je výzkumný projekt financovaný prostřednictvím tématického programu 1 „Kvalita života a řízení živých zdrojů“ (QoL), který je součástí 5. Rámcového programu Evropské komise. Projekt byl zahájen 1. ledna 2000 a bude ukončen k 1. lednu 2003, koordinátorem projektu je ILSI Europe.

V rámci tohoto projektu byla vytvořena multidisciplinární evropská síť, která má kriticky zhodnocovat současné znalosti odhadování rizika a vyšetřovat vědecký základ pro nové kvalitativní a kvantitativní metodologie používané při odhadování rizik z chemických látek v potravinovém řetězci. Analýzou mezer se zjistí, jakým směrem je třeba zaměřit další výzkum.
Projekt je zajišťován „individuálními tématickými skupinami“ (ITG) sestavenými z expertů z různých oblastí specializujících se na:
– identifikaci a charakterizaci nebezpečí,
– odhad příjmu a epidemiologii a
–charakterizaci (popis) rizika.
ITG zhodnocují současné metody, jejich spolehlivost a omezení, identifikují mezery a definují potřeby výzkumu.
Více informací o projektu naleznete v Potravinářských aktualitách 2002, č. 4.
www.ilsi.org