Bezpečnost potravin

Odhad výskytu vCJD ve Velké Británii

Vydáno: 5. 11. 2001
Autor:

BSE, předpoklad nižšího výskytu případů

Podle nejnovější studie Londýnské školy hygieny a tropické medicíny bude počet pacientů postižených novou variantou neboli variantní formou Creutzfeld – Jakobovy choroby (vCJD) nakažených po požití hovězího masa z kusů infikovaných BSE daleko nižší. Podle odhadu na vCJD pravděpodobně zemře v příštích letech řádově několik tisíc lidí, původně se předpokládalo až 100 000. Je velice těžké posoudit, jak se vCJD bude vyvíjet, neboť vědci nemají dostatek informací k tomu, aby přesně odhadli model vývoje nemoci. Ve Velké Británii na následky nemoci již zemřelo 100 lidí. Vědci z Londýnské školy hygieny použili pro své odhady statistickou metodu tzv. zpětné kalkulace, při které se zohledňuje vývoj onemocnění a poté se navrhuje prognóza do budoucnosti. Vědci zdůrazňují, že výskyt případů vCJD se meziročně zvyšuje jen velmi pomalu a celkový počet úmrtí je relativně nízký. Dá se předpokládat, že zvolený model je nejlepší za předpokladu, že inkubační doba nemoci je velmi dlouhá. V řadě případů nakažení lidé zemřou na jiné choroby už před projevením prvních příznaků vCJD. Vědci se také domnívají, že pouze malý počet lidí skutečně zkonzumovalo nakažené maso. Jiný výzkumný tým z Královské akademie s předloženým modelem ostře nesouhlasí a předpokládá, že počet nakažených lidí v Británii je daleko vyšší. Oba vědecké týmy však upozorňují na fakt, že jejich odhady nejsou zcela spolehlivé. Oba týmy se také shodují v tom, že nelze polevit v zavádění preventivních opatření, včetně zamezení šíření nákazy při chirurgických výkonech nebo transfúzích krve. Rozhodně nelze zastavit výzkumné projekty, které se zabývají možností léčby této choroby.
www.bbc.com