Bezpečnost potravin

Odhad škod v ČR způsobených zemědělcům záplavami

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

povodně v ČR, škody v zemědělství, odhad ztrát

Agrární komora ČR na základě zpráv z regionů zveřejnila první hrubý odhad škod, vyhodnocený za celou republiku. Následky povodní mapují v jednotlivých okresech pracovníci zemědělských agentur ministerstva zemědělství ve spolupráci s pracovišti Pozemkového fondu, okresních veterinárních správ a agrárních komor. Přímé škody jsou odhadovány na 2,56 až 3 miliardy korun, následné škody se budou pohybovat okolo dvou miliard. Uvedené ztráty se týkají jak zatopených oblastí, tak lokalit zasažených nadměrnými srážkami. Rozsah nesklizených ploch je přibližně 230 – 250 tisíc hektarů, z nichž je pod vodou asi 50 tisíc hektarů orné půdy. Další jsou louky podél rozvodněných toků.
Zemědělec, 19.8. 2002, s. 1 (Vo)