Bezpečnost potravin

Odhad příjmu syntetických antioxidantů ze stravy

Vydáno: 1. 9. 2005
Autor:

Na Slovensku sledovali příjem BHT, BHA a galátů ze stravy a zjistili, že vyšší příjem je pouze u BHA. Výše příjmu BHA dosahuje asi polovinu akceptovatelného denního příjmu.

Výskumný ústav potravinársky v Bratislavě se zabýval odhadem příjmu vybraných syntetických antioxidantů (BHA, BHT a galátů) ze stravy. Příjem antioxidantů se vypočítával v průměrné stravě obyvatel Slovenska a ve vědecky doporučované stravě dospělých a dětí a to na základě dvoutýdenních modelových jídelníčků. Odhadnutá zátěž se porovnávala s hodnotami ADI (akceptovatelného denního příjmu). Zjistilo se, že zátěž BHT (butylhydroxytoluenem) a galáty je poměrně nízká. Nejvyšší zátěž se ukazuje u BHA (butylhydroxyanisolu), která u dětské populace přesahuje hodnoty 50 % ADI. Uvedené výsledky jsou pravděpodobně nadhodnocené. U jednotlivých potravin, které přispívají nejvíce k přijmu BHA, bude zapotřebí ověřit, jaké množství BHA skutečně obsahují.

K když neexistují bezprostřední obavy z příjmu BHA, je třeba tomuto antioxidantu věnovat větší pozornost, zvláště u dětí, neboť pravidelnou konzumací žvýkaček (nejvyšší přípustné množství (NPM) pro BHA je 400 mg/kg) a obilných snídaní (NPM pro BHA je 200 mg/kg) se zdravotní riziko zvyšuje.

 

Bulletin potravinárskeho výskumu 44, 2005, č. 1–2, s. 111–121