Bezpečnost potravin

Odhad příjmu sladidel z nealkoholických nápojů u teenagerů

Vydáno: 25. 8. 2009
Autor:

Výsledky studie provedené v Portugalsku.

V moderním potravinářském průmyslu hraje používání sladidel důležitou úlohu. Snižování energetické hodnoty potravin prostřednictvím používání sladidel má význam pro prevenci a regulaci obezity.
Acesulfam-K a aspartam se používají asi ve 100 zemích. V Portugalsku patří společně s cyklamátem sodným ke sladidlům, která potravinářský průmysl nejčastěji používá. Na trhu se začínají objevovat i výrobky se sukralózou, snižuje se používání sacharinu.
Akceptovatelný denní příjem (ADI) acesulfamu-K je 9 mg/kg, aspartamu 40 mg/kg tělesné hmotnosti.
K dispozici je jen málo informací o odhadovaném denním příjmu sladidel u populace obecně i u teenagerů. V Portugalsku provedli první studii v zemi, v rámci které se zjišťoval příjem sladidel (acesulfamu-K a aspartamu) u mladistvých (13–15 let), což je skupina s vysokou konzumací nealkoholických nápojů. Hlavním cílem bylo zjistit, zda nedochází k překračování akceptovatelného denní příjmu sladidel. Odhadovaný denní příjem (EDI) sladidel a jeho podíl na akceptovatelném denním příjmu sladidel je uvedeno v tabulce.
 
Sladidlo
EDI (mg/kg těl.hmotnosti)
Podíl na ADI (%)
Acesulfam-K
 
 
Nealko nápoje
0,7
8,0
Nealko nápoje na bázi minerálních vod
0,2
2,2
nektary
0,5
5,8
Aspartam
 
 
Nealko nápoje
1,1
2,9
Nealko nápoje na bázi minerálních vod
0,3
0,7
Nektary
0,2
0,5
 
Ze studie vyplynulo, že riziko z nadměrného příjmu sladidel u mladistvých v Portugalsku je nízké.
 
Zdroj: Food Additives & Contaminants 25, 2008, č. 11, s. 1291–1296