Bezpečnost potravin

Ochranná veterinární opatření

Vydáno: 19. 3. 2004
Autor:

Ve Věstníku MZe, 2003, č. 5 je zveřejněno mimořádné veterinární opatření týkající se ochrany před TSE.

Státní veterinární správa vydala na základě veterinárního zákona č. 166/1999 § 54 odst 2 mimořádná veterinární opatření, týkající se ochrany před TSE (přenositelná spongiformní encefalopatie). Především asanační podniky nesmějí uvádět do oběhu pro výživu zvířat moučku ze specifikovaného rizikového materiálu (SRM) a kadáverů. Provozovatelé bouráren musí evidovat přijaté části těl skutu a těla ovcí (dělení na starší a mladší 12 měsíců) a předepisuje se zacházení s  páteří a zabezpečení dostatečné frekvence svozu SRM. Další opatření jsou stanovena pro provozovatele, kteří těží jazyky a maso z hlav skotu staršího než 12 měsíců.
Věstník lze objednat na adrese http://www.admina.cz/vestnik.HTML
Věstník MZe ČR, prosinec 2003, částka 5, s. 4-5