Bezpečnost potravin

Ochrana zdraví v SRN rozdělena do tří institucí

Vydáno: 23. 12. 2002
Autor:

Spolkový institut pro ochranu spotřebitele a veterinární medicínu (BgVV) se ruší a nahrazuje se třemi pracovišti: Spolkovým úřadem pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin, Spolkovým výzkumným ústavem pro virové choroby zvířat a Spolkovým institutem pro vyhodnocování rizik. Cílem změny je oddělení hodnocení rizik a řízení rizik.

Na základě zákona na ochranu spotřebitele, který vstoupil v SRN v platnost dne 1. 11. 2002 byl den 31. 10. 2002 pro 800 pracovníků Spolkového institutu pro ochranu spotřebitele a veterinární medicínu (BgVV) posledním pracovním dnem v institutu s tímto názvem. BgVV se zrušuje a jeho úkoly budou nadále rozděleny do tří spolkových pracovišť: Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL, Braunschweig), Spolkového výzkumného ústavu pro virové choroby zvířat (BFAV, Insel Riems) a Spolkového institutu pro vyhodnocování rizik (BfR, Berlín). Cílem změny je jednoznačné oddělení hodnocení rizik a řízení rizik.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 11, s. 451