Bezpečnost potravin

Ochrana spotřebitelů v EU v roce 2008

Vydáno: 23. 4. 2008
Autor:

Je k dispozici informační leták o plánu činnosti Evropské komise-GŘ zdraví a ochrany spotřebitelů v roce 2008.

GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) vypracovalo leták, který informuje o pracovním programu DG Sanco v roce 2008 v oblasti ochrany spotřebitelů. Plán činnosti DG Sanco na rok 2008 (Annual Management Plan, AMP) je rozdělen do tří oblastí, přičemž pro každou oblast jsou stanoveny klíčové aktivity, prostřednictvím kterých chce DG Sanco naplňovat očekávání občanů v EU.

 
Oblast
Spotřebitelská politika
Veřejné zdraví
Bezpečnost potravin, zdraví a pohoda zvířat, zdravé rostliny
Aktivita
Zvýšit blaho spotřebitelů prostřednictvím větší a efektivnější ochrany
Chránit a zlepšovat lidské zdraví
Zajistit zdravé a prospěšné potraviny.
 
Zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat a rostlin.
 
Leták pod názvem “Co je na programu?” poskytuje informace ve snadno čitelné formě. Je k dispozici v příloze.
 
Příloha: What’s on the agenda? (pdf, 505 kB)
 
Pro ty, kteří se chtějí dovědět více, je uvedena v letáku řada kontaktů:
 
DG Sanco
Úplný text AMP (veřejná část)
Strategie spotřebitelské politiky 2007–13
Program zaměřený na veřejné zdraví 2008–13
Strategie zaměřená na zdravotní stav zvířat 2007–13
Portál EU zaměřený na veřejné zdraví
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Odrůdový úřad Společenství (CPVO)
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO)
Systém rychlého varování pro nepotravinářské výrobky (RAPEX)
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
Skupina DG Sanco pro dialog zainteresovaných subjektů
 
 
Pozn.: