Bezpečnost potravin

Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství

Vydáno: 12. 3. 2010
Autor:

EU navrhuje zařadit na seznam látek používaných v ekologickém zemědělství tři nové prostředky na ochranu rostlin.

Komise Kodex Alimentarius (CAC) přijala v roce 1999 a následně revidovala (2001, 2003, 2004 a 2007) a doplnila (2008 a 2009) “Pravidla pro produkci, zpracování, značení a uvádění na trh ekologicky produkovaných potravin” (dokument CAC/GL 32; viz příloha I). Uvedená pravidla v Příloze 2: Schválené látky pro produkci biopotravin uvádějí v Tabulce 2 látky pro regulaci rostlinných škůdců a nemocí.
Evropská komise uveřejnila dne 11.3.2010 dokument (viz příloha II), ve kterém navrhuje, aby se výše uvedená pravidla CAC aktualizovala ve shodě s vývojem vědy a technologie. Za tímto účelem EU navrhuje zařadit do Přílohy II, Tabulky 2 dokumentu CAC/GL 32 tyto tři látky:
1. spinosad jako insekticid,
2. hydrogenuhličitan draselný jako fungicid,
3. Cu-oktanoát jako fungicid.
Uvedené látky byly v EU posuzovány pro použití jako pesticidy, které lze používat v ekologickém zemědělství.