Bezpečnost potravin

Ocenění Czech Made a certifikáty HACCP potravinářským výrobcům

Vydáno: 11. 3. 2001
Autor:

HACCP, certifikace, EU

Z rukou ministra zemědělství Jana Fencla převzali slavnostním zahájení MGV 2001 dne 6.3.2001představitelé čtyř oceněných firem značky Czech Made a první certifikáty systému kritických bodů HACCP. Značka ověřené kvality Czech Made byla na dobu dvou let propůjčena produktu „Ležák – světlé pivo“ výrobce Starobrno a.s. a řadě výrobků „sterilovaná kojenecká a dětská výživa DEVA“ (základní řada ovocná, s jogurtem a s cereáliemi) firmy DEVA, a.s., Nové Město nad Metují. Současně byly předány první dva certifikáty systému kritických bodů v potravinářství HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Podobně jako v jiných oborech prokazují dodavatelé jakost normami ISO řady 9000, mají nyní i potravinářské firmy možnost ověřit kvalitu a zdravotní nezávadnost svých výrobků nezávislou stranou. Certifikát, který deklaruje zdravotní nezávadnost výroby, obdrželi představitelé firem a.s. ALIBONA Litovel, zabývající se konzervárenstvím ovoce a zeleniny, a IDC-FOOD s.r.o. Hradec Králové, vyrábějící aditiva pro masný průmysl. Certifikace systému HACCP, k níž postupně přistupují jednotlivé země EU, souvisí se zvýšenými nároky na zdravotní nezávadnost potravin a umožňuje výrobci ověřit funkčnost a účinnost jím zavedeného systému kritických bodů. Podmínky pro vydání certifikátu v ČR přesně definuje materiál, který nedávno schválilo Ministerstvo zemědělství. Certifikace je dobrovolná a prokazuje splnění požadavků nad rámec národní legislativy, na úrovni kompatibilní s praxí v zemích EU. Prvním orgánem akreditovaným v ČR pro certifikaci systémů kritických bodů je CSQ CERT. Tento certifikační orgán byl zřízen při České společnosti pro jakost a v současnosti kromě systému HACCP certifikuje systémy jakosti dle normy ISO řady 9000 v sedmnácti různých oborech.
6. 3. 2001 (Tiskové středisko BVV)