Bezpečnost potravin

Obsah koenzymu Q10 v potravinách

Vydáno: 20. 5. 2009
Autor:

U 70 potravinových položek byl zjištěn obsah CoQ10 a byl stanoven jeho příjem stravou u japonské populace.

Ubichinol-10 je hlavní forma koenzymu Q10 (CoQ10) v těle člověka a zvířat. O obsahu ubichinolu-10 v potravinách a o jeho dietetickém příjmu existuje málo informací. Jedním z důvodů může být to, že ubichinol-10 bylo obtížné kvantitativně stanovit, neboť se během extrakce rychle oxiduje na ubichinon-10. Vzhledem k biologickému významu je obsah ubichinolu-10 v potravinách významný z hlediska výživového.
Vědci v Japonsku provedli studii, v rámci které stanovovali obsah ubichinolu-10 a ubichinonu-10 v různých potravinách. Ke stanovení byla použita metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí (HPLC-ECD). Za použití dat o spotřebě potravin byl odhadnut průměrný příjem ubichinolu-10 a celkového CoQ10 ze stravy u Japonské populace.
Celkem bylo analyzováno 70 potravinových položek (8 druhů masa, 16 druhů ryb a korýšů, 21 druhů zeleniny, 7 druhů ovoce, 6 druhů luštěnin, 3 druhy brambor, 3 druhy mléčných výrobků a 6 ostatních potravin. Z počtu položek, které se analyzovaly, nebylo možné určit podrobné informace jako např. rozdíly obsahu v rámci jednoho druhu potraviny, sezónní vlivy na obsah aj.
Ze studie vyplynulo, že většina ze 70 položek potravin obsahovala ubichinol-10 (63) i ubichinon-10 (66). U Japonské populace je průměrný příjem ubichinolu-10 ve výši 2,07 mg/den a celkového CoQ10 4,48 mg/den. Jsou k dispozici podrobné analytické údaje o obsahu ubichinolu-10, ubichinonu-10 a celkového CoQ10.    
 
Zdroj: Journal of Food Composition 21, 2008, č. 3, s.199–210
Objednávka kopie článku
 
Heslo “Koenzym” v A–Z slovníku pro spotřebitele.