Bezpečnost potravin

Obsah antioxidantů ve špenátu se mění s ročním obdobím

Vydáno: 31. 10. 2002
Autor:

možnost zvýšení obsahu antioxidantů ve špenátu změnou období pěstování, monitorování koncentrace fenolových sloučenin, metoda ORAC, jarní a podzimní sklizeň špenátu

Pracovníci univerzity v Arkansasu zjistili, že špenát pěstovaný v různých ročních obdobích se liší svojí antioxidační schopností. Toto zjištění by mohlo pěstitelům napomoci k maximalizaci obsahu těchto zdraví prospěšných sloučenin pouhou změnou sezóny pěstování. Po dva roky bylo pěstováno jedenáct komerčních kultivarů špenátu a patnáct nových linií a zjišťována jejich antioxidační schopnost. Již dříve bylo prokázáno, že antioxidanty špenátu –flavonoly, mají protirakovinové, protizánětlivé a další příznivé zdravotní účinky, a mohou tak působit preventivně proti různým chorobám. Hladina antioxidantů ve špenátu byla měřena dvěma způsoby – na základě zjištěné koncentrace fenolových sloučenin, resp. stanovení schopnosti kultivarů absorbovat kyslíkové radikály (ORAC). Monitorování koncentrace fenolových sloučenin je jednodušší a levnější, a protože má spojitost s ORAC, může se používat ke stanovení relativní hladiny antioxidantů při šlechtění nových kultivarů.  Bylo zjištěno, že průměrná hodnota ORAC u špenátu pěstovaného na jaře byla 17,1, zatímco u podzimního pouze 13,5, koncentrace fenolových sloučenin byla na jaře 3,633, na podzim 1,932. Špenát sklízený na jaře rovněž lépe odolává vyšším teplotám a slunečnímu záření, většímu počtu chorob a náchylnosti k vyhnání do květu než špenát podzimní. Podrobnosti  o výsledcích výzkumu přináší poslední číslo časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry.
http://www.uark.edu