Bezpečnost potravin

Obsah akrylamidu v evropských a amerických mandlích

Vydáno: 28. 10. 2005
Autor:

Výsledky švýcarského výzkumu ukázaly, že v evropských pražených mandlích je mnohem méně akrylamidu než v mandlích amerických.

Ve švýcarském Federálním technologickém ústavu byla uskutečněna studie, zaměřená na vliv složení a podmínek pražení na tvorbu akrylamidu (akraylamid je považován za vysoce nebezpečnou neurotoxickou a karcinogenní látku z hlediska možné perorální expozice) v mandlích a lískových oříšcích pocházejících z Evropy, resp. z USA. Tvorba akrylamidu je spojována s tepelným působením na aminokyselinu asparagin. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že evropské mandle obsahují mnohem méně asparaginu v porovnání s mandlemi pocházejícími z USA, a tím pádem se v průběhu pražení tvoří v evropských mandlích i méně akrylamidu. Lískové oříšky obsahují akrylamindu pouze nepatrné množství, vzhledem  tomu, že v čersvých oříšcích je obsah volného asparaginu velmi nízký. Přítomné redukující cukry na tvorbu akrylamidu nemají v zásadě žádný vliv. Výsledky výzkumu byly publikovány  v časopisu Journal of Agricultural Food Chemistry. Více informací na adrese

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality