Bezpečnost potravin

Obsah 3-MCPD ve vybraných potravinách

Vydáno: 6. 2. 2002
Autor:

toxicita, karcinogenita, limit, nařízení v EU, monitoring potravin ve Velké Británii, opatření ke snížení

Sloučenina 3-MCPD (3-monochlorpropan-1,2-diol) je jednou z řady chemicky příbuzných kontaminantů souhrnně označovaných jako chlorpropanoly. 3-MCPD byl původně identifikován jako kontaminant ochucujícího prostředku na bázi hydrolyzované rostlinné bílkoviny (HVP) vyrobené hydrolýzou surových rostlinných bílkovin obsahujících zbytky lipidů (triacylglycerolů) pomocí kyseliny chlorovodíkové.
3-MCPD byl také zjištěn v nízkých koncentracích v potravinách vyrobených bez hydrolýzy, např. v sýru, dále v tepelně upravených cereáliích, např. sladu nebo doma vyrobeném chlebu a také v materiálech, které přicházejí do kontaktu s potravinami.
V r. 2000 prováděly některé kontrolní laboratoře ve Velké Británii toxikologické vyšetřování 3-MCPD, přičemž Výbor pro mutagenitu (COM) došel k závěru, že 3-MCPD lze považovat za sloučeninu, která nemá in vivo žádný významný genotoxický potenciál (COM 2000). Výbor pro karcinogenitu (COC) však potvrdil jeho karcinogenitu (COC 2000). Poradní výbor pro potraviny (FAC) proto doporučil, aby výrobní společnosti „pokračovaly v podnikání všech kroků nezbytných ke snižování koncentrací 3-MCPD v potravinách a potravinářských přísadách na nejnižší technologicky dosažitelnou úroveň“.
Nové toxikologické údaje o 3-MCPD revidoval v červnu 2001 Vědecký výbor pro potraviny (SCF) EU a Spojený výbor expertů WHO/FAO (JECFA). Je možné, že bude pro 3-MCPD v konečném stanoven tolerovatelný denní příjem (TDI). Evropská unie navrhuje, aby v r. 2003 vstoupila v platnost legislativa, která aplikuje limity pro 3-MCPD v HVP a sójové omáčce.
Agentura pro potravinářské standardy ve Velké Británii (FSA) provedla v r. 2001 kontrolu obsahu 3-MCPD ve vybraných skupinách potravin a potravinářských přísad. Do sledování byly zařazeny ty skupiny, u kterých se již dříve zjistilo, že obsahují 3-MCPD (salám, sýr, polévka v prášku, sladový extrakt a cereálie), dále potraviny, které pravděpodobně obsahují 3-MCPD, který se vytvořil během výroby (pokrmy předem tepelně připravené, precooked meals) a potraviny obsahující sloučeniny, např. částečné glyceridy, které jsou potenciálními prekurzory 3-MCPD.
Výsledky průzkumu ukázaly, že 3-MCPD je obsažen v širokém okruhu potravin, ačkoliv mechanismus jeho tvorby není zcela objasněn. Nebyla zjištěna zřetelná korelace mezi přísadami a obsahem 3-MCPD. Avšak vysoký podíl tepelně opracovaných vzorků (biskvity a krekery) vede k předpokladu, že opracování vysokou teplotou přispívá k tvorbě 3-MCPD. U 83 % vzorků byla hladina 3-MCPD pod limitem 0,02 mg/kg, který schválila EU pro 3-MCPD v sójové omáčce a HVP.
Food Additives and Contaminants, 19, 2002, č. 1, s. 22–27